Manja slova Veća slova RSSKABINET SEKRETARA

Telefon: 020/231-535

Fax:  020/231-592

E-mail: szz@gov.me

Adresa: Vuka Karadžića broj 3

81000  Podgorica

 

Kontakt osoba zadužena za saradnju sa nevladinim organizacijama:

Kaća Rajović, samostalna savjetnica II

Tel. (020) 231-535

E-mail: kaca.rajovic@gov.me