Manja slova Veća slova RSS

Aktuelnosti

11.05.2017.

Seminar na temu „Pravno-tehnička pravila za izradu propisa sa Smjernicama za usklađivanje propisa Crne Gore sa pravnim poretkom Evropske unije“

Sekretarijat za zakonodavstvo je 4. maja 2017. godine, u Upravi za kadrove održao seminar na temu „Pravno-tehnička pravila za izradu propisa sa Smjernicama za usklađivanje propisa Crne Gore sa pravnim poretkom Evropske unije“

više...
30.01.2017.

Izvještaj o radu Sekretarijata za zakonodavstvo u 2016. godini

Vlada Crne Gore je, na sjednici od 27. januara 2017. godine, razmotrila i usvojila Izvještaj o radu Sekretarijata za zakonodavstvo u 2016. godini.

Download više...
29.12.2016.

Program rada Sekretarijata za zakonodavstvo za 2017. godinu

Ovdje možete preuzeti Program rada Sekretarijata za zakonodavstvo za 2017. godinu.

Download više...
01.07.2016.

Seminar na temu „Pravno-tehnička pravila za izradu propisa sa Smjernicama za usklađivanje propisa sa pravnim poretkom Evropske unije“

Sekretarijat za zakonodavstvo je 28. juna 2016. godine, u Upravi za kadrove održao seminar na temu „Pravno-tehnička pravila za izradu propisa sa Smjernicama za usklađivanje propisa sa pravnim poretkom Evropske unije“

više...
04.02.2016.

Izvještaj o radu Sekretarijata za zakonodavstvo u 2015. godini

Vlada Crne Gore je, na sjednici od 29. januara 2016. godine, razmotrila i usvojila Izvještaj o radu Sekretarijata za zakonodavstvo u 2015. godini.

Download više...