Manja slova Veća slova RSS

Aktuelnosti

01.11.2018.

Seminar na temu „Pravno-tehnička pravila za izradu propisa sa Smjernicama za usklađivanje propisa Crne Gore sa pravnim poretkom Evropske unije“

Sekretarijat za zakonodavstvo je, 29. oktobra 2018. godine, u Upravi za kadrove održao seminar na temu „Pravno-tehnička pravila za izradu propisa sa Smjernicama za usklađivanje propisa Crne Gore sa pravnim poretkom Evropske unije“, u okviru opšteg Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika.

više...
02.02.2018.

Izvještaj o radu Sekretarijata za zakonodavstvo u 2017. godini

Vlada Crne Gore je, na sjednici od 25. januara 2018. godine, razmotrila i usvojila Izvještaj o radu Sekretarijata za zakonodavstvo u 2017. godini.

Download više...
28.12.2017.

Program rada Sekretarijata za zakonodavstvo za 2018. godinu

Ovdje možete preuzeti Program rada Sekretarijata za zakonodavstvo za 2018. godinu.

Download više...
12.12.2017.

Seminar na temu „Pravno-tehnička pravila za izradu propisa sa Smjernicama za usklađivanje propisa Crne Gore sa pravnim poretkom Evropske unije“

Predstavnici Sekretarijata za zakonodavstvo su u organizaciji Uprave za kadrove, održali seminar na temu “Pravno-tehnička pravila za izradu propisa

više...
08.11.2017.

Seminar na temu „Pravno-tehnička pravila za izradu propisa sa Smjernicama za usklađivanje propisa Crne Gore sa pravnim poretkom Evropske unije“

U skladu sa Programom stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika koji je utvrdila Uprava za kadrove, predstavnici Sekretarijata za zakonodavstvo su, u organizaciji Uprave za kadrove, 30. oktobra 2017. godine, održali seminar

više...