Manja slova Veća slova RSS
>

Seminar na temu „Pravno-tehnička pravila za izradu propisa sa Smjernicama za usklađivanje propisa Crne Gore sa pravnim poretkom Evropske unije“

Datum objave: 11.05.2017 11:28 | Autor: SZZ

Ispis Štampaj stranicu


Sekretarijat za zakonodavstvo je 4. maja 2017. godine, u Upravi za kadrove održao seminar na temu „Pravno-tehnička pravila za izradu propisa sa Smjernicama za usklađivanje propisa Crne Gore sa pravnim poretkom Evropske unije“, u okviru opšteg Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika.


Predavači na seminaru bile su Dragana Bjelobrković-Vukčević i Irena Tišma, savjetnice u Sekretarijatu za zakonodavstvo.

Ovom seminaru prisustvovali su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva rada i socijalnog staranja, kao i predstavnici Službe Skupštine Crne Gore, Sekretarijata tužilačkog savjeta, Uprave policije, Uprave za javne nabavke, Agencije za zaštitu životne sredine i Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu, ukupno 14 učesnika. Seminaru su prisustvovali i službenici Sekretarijata za zakonodavstvo.

Iako je u Programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika, kao napomena označeno da je ovaj seminar namijenjen državnim službenicima koji obavljaju normativno-pravne poslove u ministarstvima, većina polaznika seminara bili su službenici koji ne rade na tim poslovima. No, bez obzira na to, učesnici su pokazali interesovanje za ovaj seminar, postavljali pitanja i aktivno učestvovali u radu na konkretnim primjerima.