Manja slova Veća slova RSSSEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO 

Vuka Karadžića br. 3 

81000 Podgorica 

Crna Gora 

Adresa za prijem elektronske pošte: szz@szz.gov.me; arhiva@szz.gov.me 

 

KABINET SEKRETARKE

Telefon: (+382) (0)20 231 535

Fax:  (+382) (0)20 231 592

E-mail: szz@szz.gov.me


SEKTOR ZA PROPISE IZ OBLASTI POLITIČKOG SISTEMA

Irena Tišma, pomoćnica sekretarke

Tel. (+382) (0)20 231 593; (+382) (0)20 231 589

Fax:  (+382) (0)20 231 592

E-mail: irena.knezevic@szz.gov.me 


SEKTOR ZA PROPISE IZ OBLASTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Milana Čabarkapa-Macanović, pomoćnica sekretarke 

Tel. (+382) (0)20 231 588; (+382) (0)20 231 535

Fax:  (+382) (0)20 231 592

E-mail: milana.macanovic@szz.gov.me


SEKTOR ZA PROPISE IZ OBLASTI EKONOMIJE I FINANSIJA

Dragoljub Nikolić, pomoćnik sekretarke

Tel. (+382) (0)20 231 535

Fax:  (+382) (0)20 231 592

E-mail: dragoljub.nikolic@szz.gov.me 


SEKTOR ZA PROPISE IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA, TURIZMA, EKOLOGIJE  I POLJOPRIVREDE

Nikola Marković, pomoćnik sekretarke

Tel. (+382) (0)20 231 590; (+382) (0)20 231 612; (+382) (0)20 231 556

Fax:  (+382) (0)20 231 592

E-mail: nikola.markovic@szz.gov.me 


SLUŽBA ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Tel. (+382) (0)20 231 569

Fax:  (+382) (0)20 231 592

E-mail: arhiva@szz.gov.me


Kontakt osoba zadužena za saradnju sa nevladinim organizacijama:

Kaća Rajović, samostalna savjetnica

Tel. (+382) (0)20 231-535

E-mail: kaca.rajovic@szz.gov.me