Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
30.12.2019

Program rada Sekretarijata za zakonodavstvo za 2020. godinu

Ovdje možete preuzeti Program rada Sekretarijata za zakonodavstvo za 2020. godinu.
Aktuelnosti

31.12.2020.

Program rada Sekretarijata za zakonodavstvo za 2021. godinu

Ovdje možete preuzeti Program rada Sekretarijata za zakonodavstvo za 2021. godinu.

Download više...
30.12.2020.

Rukovođenje radom Sekretarijata

Zaključkom Vlade Crne Gore, broj 07-5608/2 od 24. decembra 2020. godine, Vlada je ovlastila Slavicu Bajić, pomoćnicu sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo da, od dana dobijanja tog ovlašćenja do imenovanja sekretara ovog sekretarijata, a najduže šest mjeseci, predstavlja i organizuje rad Sekretarijata...

više...
07.12.2020.

Rukovođenje radom Sekretarijata

Zaključkom Vlade Crne Gore, broj 07-5309 od 27. novembra 2020. godine, Vlada je ovlastila Slavicu Bajić, pomoćnicu sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo da, najduže do mjesec dana od dana dobijanja tog ovlašćenja, predstavlja i organizuje rad Sekretarijata za zakonodavstvo, potpisuje akte i raspolaže budžetskim sredstvima ovog organa

više...
23.11.2020.

Seminar "Pravno-tehnička pravila za izradu propisa sa Smjernicama za usklađivanje propisa Crne Gore sa pravnim poretkom Evropske unije"

Predstavnici Sekretarijata za zakonodavstvo su 20. novembra 2020. godine, u organizaciji Uprave za kadrove, održali seminar na temu “Pravno-tehnička pravila za izradu propisa sa Smjernicama za usklađivanje propisa Crne Gore sa pravnim poretkom Evropske unije“.

više...
09.06.2020.

Rukovođenje radom Sekretarijata

Zaključkom Vlade Crne Gore, broj 07-3028 od 4. juna 2020. godine, kojim je dopunjen Zaključak Vlade Crne Gore, broj 07-2906 od 28. maja 2020. godine, Vlada je ovlastila Slavicu Bajić, pomoćnicu sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo, da do imenovanja sekretara ovog sekretarijata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci, predstavlja i organizuje rad Sekretarijata...

više...