Manja slova Veća slova RSSMilana Čabarkapa-Macanović - pomoćnica sekretarke Sekretarijata za zakonodavstvo – rukovoditeljka Sektora za propise iz oblasti društvenih djelatnosti

SZZ

Rođena 9. marta 1986. godine, u Pljevljima. Zvanja bečelora pravne nauke (2007) i specijaliste pravne nauke (2008) stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a magistra pravnih nauka (2013) na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica.

Radnu karijeru započela je u Sekretarijatu za zakonodavstvo, prvo kao pripravnica (2008-2009), a zatim kao savjetnica u Sektoru za propise iz oblasti političkog sistema (decembar 2009. – mart 2011).

Nakon toga, obavljala je poslove zamjenice izvršnog direktora u NVO Centar za demokratsku tranziciju (od aprila 2011. do juna 2013. godine), a bila je angažovana i na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica, kao saradnica u nastavi na poslovnopravnoj i pravno-ekonomskoj grupi predmeta na osnovnim studijama (predmeti: Kompanijsko, Trgovinsko i Finansijsko pravo), te na predmetu Nomotehnika na specijalističkim studijama (do studijske 2020/21). Na poziciji sekretarke Leksikografskog centra Crnogorske akademije nauka i umjetnosti bila je od 2017. do 2021. godine.

Postavljena je za pomoćnicu sekretarke Sekretarijata za zakonodavstvo 7. oktobra 2021. godine.

Udata, majka jednog djeteta.